Kariyer

Kariyer


Çeşitli disiplinlerde, her zaman deneyimli profesyoneller ve yeni mezunlar olmak üzere, yetenekli, tutkulu insanlar arıyoruz. Temel Değerlerimizi paylaşan ve gerçek bir tutkuyu kanıtlayan bireyleri istiyoruz.

 • Mesleğin itibarını korumak ve güçlendirmek için çaba gösteririz.
 • Haksız rekabet yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınır, adil bir rekabet ortamı yaratılmasını teşvik ederiz.
 • Yürüttüğümüz proje ve müşterilerimiz ile ilgili mesleki sır olarak değerlendirilen belge ve bilgileri izinsiz olarak kullanmaz, üçüncü şahıslara intikal ettirmeyiz.
 • İş Kanununun gerekliliklerini yerine getiririz.
 • Proje bazında tam zamanlı ya da yarı zamanlı istihdam edilen personelimize yapılacak işin kapsamı ve içeriği ile ilgili gerekli eğitim ve bilgileri veririz
 • Hakedişlerle ilgili doğru bilgi verir, haksız kazanç elde etmeyiz.
 • Kişisel çıkarlar ile mesleki çıkarlar arasında çelişki yaratabilecek eylemlerden, bağlantılardan ve görevlerden kaçınırız.
 • Müşterilerimize ait her türlü bilgi, belge, malzeme ve materyalin gizlilik ve güvenliğini sağlarlar.
 • İletişimini ve yapımını üstlendiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerimize doğru bilgiyi eksiksiz olarak veririz.
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerine bağlı kalır, tüketicilerin ve çalıştırdıkları personelin kişilik haklarına saygı gösterirler.
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz.
 • İfade özgürlüğüne ve tüm görüşlerin adil bir biçimde temsil edilmeyi hak ettiğine inanırız. Bu anlamda, hizmet sunduğumuz kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin etkin bir biçimde temsil edilmesini ve yerine getirilmesine özen gösteririz.
Aramıza Katılın